English version
Hege Amalie Engedahl Jacobsen

Hege Amalie Engedahl Jacobsen

Kort om

Internasjonalt samarbeid og studentutveksling med fokus på Latin-Amerika, Sør-Afrika, Australia og utvalgte universiteter i USA.

Institusjonskontakt for HK-dir programmene: NORPART, Russland-programmet, Eurasia-programmet og Økt studentmobilitet.

Administrative arbeidsområder

Internasjonalisering   Utveksling   Mobilitet   Internasjonalt samarbeid