English version
Heli Bergset

Heli Bergset

Kort om

Jeg jobber som internasjonal koordinator for
- Institutt for journalistikk og mediefag
- Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Jeg er med i TP-teamet på fakultet SAM og har hovedansvar for
- Institutt for journalistikk og mediefag
- Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Jeg arbeider med:
- studentutveksling - innreisende og utreisende studenter
- avtaleportefølje for student- og lærerutveksling
- undervisningsplanlegging, timeplanlegging, rombooking

Språk: norsk, engelsk, finsk, svensk.

Administrative arbeidsområder

Timeplan   Studieveiledning   Studentinformasjon   Felles studentsystem FS   Internasjonalisering   Internasjonal administrativ koordinator   Erasmus+   Utveksling