English version
Ingvild Straume

Ingvild Straume

Kort om

Jeg leder seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling, og har ansvar for å følge opp universitetets arbeid med formidling av forskningen vår, virkomhets- og internkommunikasjon, kontakt med samfunnsliv og media, interne og eksterne nettsider, blogg og sosiale medier.

Seksjonen bistår med kommunikasjonsrådgiving for ulike prosjekter, enheter og aktiviteter ved OsloMet. Ta gjerne kontakt for samarbeid med oss.

Administrative arbeidsområder

Samfunnskontakt   Forskningsformidling   Internkommunikasjon   Pressekontakt