English version
Ingvild Straume

Ingvild Straume

Kort om

Jeg leder seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling, og har ansvar for å følge opp:

Seksjonen bistår med kommunikasjonsrådgiving for ulike prosjekter, enheter og aktiviteter ved OsloMet. Ta gjerne kontakt for samarbeid med oss.

Administrative arbeidsområder

Mediekontakt   Digital rådgiving   Samfunnskontakt   Forskningsformidling   Internkommunikasjon   Strategisk kommunikasjon   Eksterne relasjoner