English version
Janne Dalen

Janne Dalen

Kort om

Utdanning: markedsøkonomi, karriereveiledning, coaching og relasjonsledelse.
Arbeidserfaring: innen bank, forsikring og finans. Markedsføring og rekrutering. Skole, SFO og barnehage

Administrative arbeidsområder

Etter- og videreutdanning (EVU)   Kurs   Konferanser   Oppdragsvirksomhet