English version
Jimmy De Lara Andersen

Jimmy De Lara Andersen

Kort om

Jeg har vært ansatt som seniorkonsulent ved NOVA siden januar 2015.

Mine primære oppgaver er: timelønnskontrakter, innkjøp, reiseregninger, utgiftsrefusjoner samt kontordrift og logistikk.

 

Administrative arbeidsområder

Kontrakter   Innkjøp   Bilagshåndtering   Fakturabehandling   Refusjon   Mobil   Lønn