English version
Jimmy De Lara Andersen

Jimmy De Lara Andersen

Kort om

Jeg har vært ansatt som seniorkonsulent ved NOVA siden januar 2015.

Mine primære oppgaver er: lønn, innkjøp, reiseregninger, utgiftsrefusjoner samt eventkoordinering (konferanser, seminarer) og logistikk.

I tillegg er jeg avtaleforvalter for catering på OsloMet.

Administrative arbeidsområder

Innkjøp   Bilagshåndtering   Fakturabehandling   Refusjon   Mobil   Lønn