English version
Julie Backer

Julie Backer

Kort om

Jeg er leder seksjon for profilering, rekruttering og omdømme. Det betyr at jeg jobber for at flest mulig skal kjenne til høgskolens studietilbud, tiltrekke oss mange godt kvalifiserte søkere og sørge for at de får en god start og godt tilrettelagt informasjon når de er student ved HiOA.

I tillegg arbeider jeg med å styrke høgskolens omdømme og kjennskap til hva vi driver med innen utdanning og forskning. Dette innebærer blant annet å utvikle markedsføringskampanjer og sørge for at tiltakene blir gjennomført.

I tiden fremover vil jeg ha fokus på utviklingen av egne kanaler og hvordan vi får til at de blir en integrert del av vårt arbeid med å markedsføre høgskolen.

Administrative arbeidsområder

Markedsføring   Studentrekruttering   Studentinformasjon