English version
Karoline Flaata

Karoline Flaata

Kort om

Jeg jobber med studieveiledning ved Institutt for journalistikk og mediefag. Mine hovedansvarsområder:

- Praksisadministrasjon for bachelorstudiet i journalistikk
- Arbeid med utdanningskvalitet ved Institutt for journalistikk og mediefag
- Saksbehandling av mistanke om fusk
- Administrasjon av studiesaker og oppfølging av studenter

Jeg er medlem av seksjonens fagteam for mistanke om fusk,
og jobber i team JM med Yan Hoffmann og Kristin Alexandersen

Administrative arbeidsområder

Felles studentsystem FS   Studieveiledning   Praksisadministrasjon   Studiekvalitet   Vitnemål   Fronter   Public 360