English version
Karina Wethal

Karina Wethal

Kort om

Forskningskoordinering, søknadsstøtte og prosjektutvikling, EU H2020, Horizon Europe, Forskningsrådet og øvrige nordiske finanseringskilder, prosjektoppfølging, PES/POS

Administrative arbeidsområder

EU   Forskningsstrategi   Finansiering   Oppdragsvirksomhet   Forskningsetikk