English version
Kent Grødem

Kent Grødem

Kort om

Koordinerer prioritering av prosjekter og strategimidler, og porteføljekontorfunksjonen til OsloMet. Jobber med målstyringsprosesser ved OsloMet.

Administrative arbeidsområder

Langtidsbudsjett   Organisasjonsutvikling   Internkommunikasjon   Prosjektledelse   Virksomhetsstyring