English version
Kim Henrik Ruud

Kim Henrik Ruud

Kort om

Administrativ ph.d.-koordinator ved OsloMet

Tidligere (ved Fakultet for helsevitenskap 2015 - 2019):
Administrativ ph.d.-koordinator
Sekretær for Doktogradsutvalget ved Fakultet for Helsefag
Medlem av Doktorgradsutvalget ved OsloMet
Medlem av Forskerutdanningsekretariatet (FUS)
Verneombud for 10. etasje, P32 (2016-2019)

Administrative arbeidsområder

Studiekvalitet   Internasjonalisering   Rapportering   Mobilitet   Forskerutdanning   Felles studentsystem FS   Regelverk   Akkreditering