English version
Kristine Martinsen

Kristine Martinsen

Kort om

Jeg arbeider med studieadministrasjon for Handelshøyskolen, i hovedsak med masterutdanningen i styring og ledelse og masterutdanningen i offentlig administrasjon og styring.

Administrative arbeidsområder

Semesterregistrering   Canvas   Felles studentsystem FS   Vitnemål   Eksamen   Studieveiledning