English version
Kristin Nordseth

Kristin Nordseth

Kort om

Cand. polit. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (UiO). Cand. mag.-grad med fagene statsvitenskap, historie og naturfag (kjemi og matematikk)

Tidligere tilsettingsforhold
Saksbehandlings, rådgiver og ledererfaring fra UiO 1993-2010
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet 2010 - 2012

Administrative arbeidsområder

Lederutvikling   Lønnsforhandlinger   Organisasjonsutvikling   Virksomhetsstyring