English version
Kristin Pedersen

Kristin Pedersen

Administrative arbeidsområder

Etter- og videreutdanning (EVU)   Studieveiledning   Rekruttering   Studentrekruttering   Studentinformasjon

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Pinto, Marta C.; Rodríguez-Ruiz, Alejandro; Pedersen, Kristin; Hofvind, Solveig Sand-Hanssen; Wicklein, Julia; Kappler, Steffen; Mann, Ritse; Sechopoulos, Ioannis (2021). Impact of artificial intelligence decision support using deep learning on breast cancer screening interpretation with single-view wide-angle digital breast tomosynthesis. Radiology . Vol. 300.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig