English version
Kristin Pedersen

Kristin Pedersen

Kort om

Karrierekoordinator/karriereveileder på Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM). Representerer SAM inn i ressursnettverket til HiOA Karriere som har som mål å utvikle en brukerorientert karriereveiledningstjeneste for studentene på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Dette er en tjeneste som inkluderer veiledning, kurs, ulike aktiviteter og arrangementer som sammen med fagutdannelsen skal bidra til å utvikle studentenes karrierekompetanse.

Vi har utviklet programmet Karriereklar med fasene Innsikt, Muligheter og Jobb. En prosess av aktiviteter gjennom studieløpet og en tilknytning til HiOA som alumn.

Administrative arbeidsområder

Studieveiledning   Karriereveiledning   Alumni   Rekruttering   Studentrekruttering   Studentinformasjon   Karriereutvikling   Arrangementer

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Wåde, Gunvor Gipling; Holen, Åsne Sørlien; Sebuødegård, Sofie; Aase, Hildegunn Siv; Pedersen, Kristin; Hanestad, Berit; Hofvind, Solveig (2019). Breast compression parameters among women screened with standard digital mammography and digital breast tomosynthesis in a randomized controlled trial. Acta Radiologica .

Gennaro, Gisella; Avramova-Cholakova, Simona; Azzalini, Andrea; Luisa Chapel, Maria; Chevalier, Margarita; Ciraj, Olivera; de las Heras, Hugo; Gershan, Vesna; Hemdal, Bengt; Keavey, Elizabeth; Lanconelli, Nico; Menhart, Susanne; João Fartaria, Màrio; Pascoal, Ana; Pedersen, Kristin; Rivetti, Stefano; Rossetti, Veronica; Semturs, Friedrich; Sharp, Peter; Torresin, Alberto (2018). Quality controls in digital mammography protocol of the EFOMP Mammo Working group. Physica medica (Testo stampato). Vol. 48.

Aase, Hildegunn Siv; Holen, åsne Sørlien; Pedersen, Kristin; Houssami, Nehmat; Haldorsen, Ingfrid S.; Sebuødegård, Sofie; Hanestad, Berit; Hofvind, Solveig (2018). A randomized controlled trial of digital breast tomosynthesis versus digital mammography in population-based screening in Bergen: interim analysis of performance indicators from the To-Be trial. European Radiology .
http://hdl.handle.net/1956/19221

Waade, Gunvor Gipling; Holen, åsne Sørlien; Hanestad, Berit; Sebuødegård, Sofie; Moshina, Nataliia; Pedersen, Kristin; Hofvind, Solveig (2018). Breast compression parameters among women imaged with full field digital mammography and breast tomosynthesis in BreastScreen Norway. Krupinski, Elizabeth (Red.). 14th International Workshop on Breast Imaging (IWBI 2018). Screening & Clinical Interpretation. SPIE - International Society for Optical Engineering.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig