English version
Kristin Oddstøl

Kristin Oddstøl

Kort om

- Internasjonalt samarbeid, inkl. studentutveksling med fokus på Nord-Amerika, Kina og India.
- Institusjonskontakt for HK-dir programmer for internasjonalt kunnskapssamarbeid: UTFORSK og INTPART (Panorama).
- Internasjonale samarbeidsavtaler: rutiner og veiledning til fakultetene.
- Ansvarlig internasjonalisering: deltar i nettverket for ansvarlig internasjonalisering i fellesadministrasjonen

Administrative arbeidsområder

Internasjonalisering   Internasjonalt samarbeid   Utveksling   Mobilitet