English version
Kyrre Matias Goksøyr

Kyrre Matias Goksøyr

Kort om

Eg jobbar med saker knytt til kvalitetssystemet - særleg med etablering av nye utdanningar, datagrunnlag til kvalitetsrapport og utforming av kvalitetsrapport. Mellom anna bidrar eg i utforming av statistikk og presentasjonar av resultat frå student- og kandidatundersøkingane OsloMet gjennomfører, og Studiebarometeret. Eg lagar også datapakkar med tal frå desse undersøkingane til bruk i fakulteta sitt kvalitetsarbeid.

Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling samarbeider tett med Seksjon for digitalisering av utdanning om emneevalueringsverktøyet CES, og eg er prosjektleiar for det arbeidet.

Administrative arbeidsområder

Studiekvalitet   Rapportering   Prosjektledelse   Nettpublisering   Læringsmiljø   Regelverk   Statistikk