English version
Lars Salvesen

Lars Salvesen

Kort om

Jobber som samfunnskontakt på OsloMet.

Samfunnskontakt er det systematiske arbeidet vi gjør for å bygge, opprettholde og utvikle relasjoner til personer, virksomheter og myndigheter som har betydning for hvordan universitetet løser sine oppgaver.

Arbeidsoppgave å realisere universitetets strategi og vedtak. Holde seg oppdatert på politikk, både nasjonalt og internasjonalt og samt være pådriver for universitetets kontakt med samfunn og arbeidsliv, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

OsloMet har utbredt kontakt med samfunns- og næringsliv, og med dette følger mange forventninger tsom samarbeidspartner. For å lykkes med vårt samfunnsoppdrag og vår strategi trenger OsloMet å være tilgjengelige og ha god kontakt med arbeidsliv og andre offentlige institusjoner.

Det er nødvendig at sentrale myndigheter kjenner våre styrker, behov og forventninger når prioriteringene gjøres.

Administrative arbeidsområder

Myndighetskontakt   Strategisk kommunikasjon   Eksterne relasjoner   Samfunnskontakt