English version
Lasse Saur

Lasse Saur

Kort om

Utdanningsutvakg.
Programplaner.
Akkrediteringssøknader.
Nettarbeid.
Høringer.
Info-senter.

Administrative arbeidsområder

Studiekvalitet