English version
Lene Skinstad

Lene Skinstad

Kort om

Jeg arbeider med studieadministrasjon for Institutt for offentlig administrasjon og ledelse, i hovedsak med bachelorutdanningen i administrasjon og ledelse og årsstudium i organisasjon og ledelse. Mine hovedansvarsområder: - Studentforvaltning og veiledning - Eksamen - Praksis - Fritak/innpassing av ekstern utdanning - Programplaner - Rapportering og evaluering. Jeg er medlem av fagteam Eksamen og fagteam Infosenteret. Jeg arbeider i team sammen med seniorrådgiver Tone Gjerding og rådgiver Audun Westad.

Administrative arbeidsområder

Digitale læringsressurser   Studiestart   Felles studentsystem FS   Klagesaker   Praksisadministrasjon   Studieveiledning   Eksamen   Vitnemål   Semesterregistrering