English version
Lene Skinstad

Lene Skinstad

Kort om

Jeg arbeider med studieadministrasjon for Institutt Handelshøyskolen, i hovedsak med bachelorutdanningen i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet og årsstudium i organisasjon og ledelse i 50% stilling. Mine hovedansvarsområder er - Studentforvaltning og veiledning - Eksamen -   Fritak/innpassing av ekstern utdanning - Programplaner og emneplaner/EPN - Rapportering og evaluering. Jeg er også superbruker på FS i 50% stilling i studieadministrasjonen - fakultet for samfunnsvitenskap.

Administrative arbeidsområder

Digitale læringsressurser   Studiestart   Felles studentsystem FS   Klagesaker   Studieveiledning   Eksamen   Vitnemål   Semesterregistrering