English version
Magdalena Emilie Vassbotn Hestholm

Magdalena Emilie Vassbotn Hestholm

Kort om

Jeg er ansatt som rådgiver i kontor for lederstøtte og min oppdragsgiver er Instituttleder på Institutt for maksin, elektronikk og kjemi. 

Arbeidsoppgaver:

Koordinering av årshjul: Ansvarlig for å koordinere og overvåke instituttets årshjul for å sikre at alle aktiviteter utføres i henhold til planen.

Møteplaner og referat: Planlegger og organiserer møter, inkludert ledermøter og andre relevante møter. Fungerer også som referent for disse møtene.

Planer, rapporter og strategier: Utformer, igangsetter og følger opp instituttets planer, rapporter og strategier.

Arrangementer: Forbereder og gjennomfører arrangementer på institutt- og fakultetsnivå.

Kommunikasjonsaktiviteter: Bidrar til instituttets interne og eksterne kommunikasjonsaktiviteter for å fremme instituttets profil.

Administrative arbeidsområder

Sosiale medier   Internkommunikasjon   Studiestart