English version
Marcin Klusak

Marcin Klusak

Kort om

Mine hovedansvarsområder er:
- eksamensarbeid;
- vitnemål/DS;
- administrasjon av studiesaker og oppfølging av studenter.

Jeg er:
- leder for eksamensteamet;
- Inspera superbruker.

Jeg jobber i team sosialfag med Anne Elisabeth Juul Persbråten [https://www.hioa.no/For-tilsatte/tilsatt/annejp] og Kine Anette Bylterud [https://www.hioa.no/For-tilsatte/tilsatt/kineab].

Administrative arbeidsområder

Eksamen   Vitnemål   Felles studentsystem FS   Studieveiledning