English version
Martin Halvorsen

Martin Halvorsen

Kort om

Arbeidsfelt: Jeg er seksjonssjef for seksjon for opptak og vurdering i avdeling for utdanning. Ansvarsområde er opptak til studier via Samordna opptak, opptak til master, videreutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) mm. og administrasjon, planlegging og gjennomføring av skriftlig skoleeksamen.

Administrative arbeidsområder

Opptak