English version
Magnus Sandtveit

Magnus Sandtveit

Kort om

Jeg tilhører rekrutteringsteamet i HR-avdelingen med hovedfokus på rekruttering og lederstøtte i Fellesadministrasjonen (FA). Sekretær i ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger i FA. 

Administrative arbeidsområder

Personregistrering   Rekruttering   Tilsettinger