English version
Nina Hestnes

Nina Hestnes

Kort om

Personvernkontakt for FoU-prosjekter ved fakultet LUI
https://www.oslomet.no/om/sva/nettverk-migrasjonsforskning

Administrative arbeidsområder

Cristin   Forskningskvalitet   Forskningspolitikk   Forskningssamarbeid   Forskningsstrategi   Høringsuttalelser   Utredning   Forskningsetikk   Finansiering