English version
Nina Helene Løvmo

Nina Helene Løvmo

Kort om

Gruppen for verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap er et institusjonelt støtteapparat som tilbyr ulike tjenester som skal bistå arbeidet studenter og ansatte gjør på feltet.

Arbeidet har blant annet som mål å bidra til å:
- skape kultur for verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap
- øke anvendelsen av forskningsresultater
- sikre at utdanningene har relevant innovasjonskompetanse

Min bakgrunn er blant annet sammensatt av språk, internasjonal markedsføring, næringsutvikling og forretningsutvikling, rådgivning, veiledning og strategiutvikling.

Administrative arbeidsområder

Strategi   Innovasjon   Entreprenørskap   Kommersialisering   Prosjektledelse   Analyse   Organisasjonsutvikling   Tilrettelegging   Næringsliv   Arrangementer