English version
Ole Lycke

Ole Lycke

Kort om

Tjenesteeier for Nye IKT-løsninger
Programleder for digitaliseringsprogrammet for virksomhet

Utdannelse:
- Sivilingeniør/MSc fra NTNU
- MBA i strategi og ledelse fra NHH