English version
Ragnhild Zeiner Petersen

Ragnhild Zeiner Petersen

Kort om

Jeg planlegger, gi råd og gjennomfører kommunikasjonsarbeid rettet mot studentene ved OsloMet. Dette omfatter blant annet å lage innhold til student.oslomet.no samt informasjonsskjermene på campus.

Jeg er også involvert i arbeidet med studiestartundersøkelsen og krasjkurset som OsloMet tilbyr nye studenter.

I tillegg oppretter og oppdaterer jeg studiepresentasjonene som ligger på oslomet.no.