English version
Samir Aboalol

Samir Aboalol

Kort om

Seniorrådgiver som har ansvar for behandling av alle  reiseregninger og utgiftsrefusjoner på  fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) i systemet  SAP portalen, og reiseregninger for eksterne timelønnede og oppdragstakere, inkludert  studenter praksisreiser  som skal foretas via regnskap / UBW.

Sosialtarbeid institutt bruker Nettbrett (iPad o.l.) på ferdighetstrening , og jeg har ansvaret for  opplæring , brukerstøtte, oppbevaring og vedlikehold av utstyr..o.l.