English version
Sigrun Vedø

Sigrun Vedø

Kort om

Kontorsjef for studieadministrativt kontor (felleskontoret) i seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering.

Utdanning: cand.scient i informatikk, Universitetet i Oslo

Felleskontoret har ansvar for det studieadministrative arbeidet knyttet til utdanningskvalitet (etableringer, revisjoner og evalueringer), studieadministrative IT-systemer (FS, TP, EpN, FpW, Canvas, OTRS), og rådgivning innen internasjonal utdanning.

Administrative arbeidsområder

Studiekvalitet   Analyse   Internkommunikasjon   Rapportering