English version
Silje Carstens Varden

Silje Carstens Varden

Kort om

Jeg er studiekonsulent for masterstudenter i sosialfag, studieretning familiebehandling, barnevern og sosialt arbeid.
- administrasjon av studiesaker og oppfølging av studenter
- eksamen
- program- og emneplaner
- studiestart
- rapportering av utdanningskvalitet