English version
Silje Carstens Varden

Silje Carstens Varden

Kort om

- Studiekonsulent for studenter på Masterstudium i sosialfag: studiestart, eksamen, praksis, eksamen, vitnemål
- EpN-superbruker på fakultetet
- Fagteamleder Klagenemnd
- Sekretær praksisutvalget
- Etablering av nye emner og studier

- Studiekvalitet

Administrative arbeidsområder

Vitnemål   Praksisadministrasjon   Felles studentsystem FS   Eksamen   Akkreditering   Programmer   Studiestart   Studieveiledning   Studiekvalitet