English version
Solvor Horrig Helland

Solvor Horrig Helland

Kort om

- Etablering av studier (60 stp eller mindre)
- Program- og emnerevisjon
- Videreutvikling av retningslinjer og strukturer for EVU på fakultetet
- Medlem i Utdanningsutvalget (TKD)

Administrative arbeidsområder

Studiekvalitet   Etter- og videreutdanning (EVU)   Regelverk