English version
Sigrid Wolf

Sigrid Wolf

Kort om

Jeg er rådgiver og lederstøtte for instituttledelsen ved Institutt for produktdesign på campus Kjeller. Noen overordnede oppgaveområder er - Daglig administrativ støtte til instituttets ledelse - Møteadministrasjon - Forberedelse av høringssvar og saksdokumenter til møter - Rapport og planer - Kommunikasjon - Studentrekruttering - Koordinator for instituttets administrative team - Arrangementer