English version
Tatiana Shipulina

Tatiana Shipulina

Kort om

Lederstøtte og rådgiver for fakultetsledelse

Deltar i planlegging og gjennomføring av prosesser knyttet til rapportering, strategi og organisasjonsutvikling
Koordinerer fakultetets årshjul
Koordinerer høringer
Sekretær for fakultetsstyret og koordinator for valgsekretariatet 
Saksforbereder
Prosjektkoordinator for Jenter og teknologi ved universitetet
Administrativ støtte i campusprosjektet ved fakultetet

Administrative arbeidsområder

Prosjektledelse   Tilrettelegging   Rapportering   Organisasjonsutvikling   Fakultetsstyrearbeid   Arrangementer   Analyse