English version
Thea Devulder

Thea Devulder

Kort om

Jeg jobber som lederstøtte for instituttleder ved institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, ABI (50%) og lederstøtte for instituttleder ved institutt for journalistikk og mediefag, JM (50%). I egenskap av å arbeide mye med internkommunikasjon på instituttene, er jeg medlem av kommunikasjonsgruppa på fakultet SAM. Jeg er involvert i noe rapporteringsarbeid og bruker også endel tid på koordinering og administrering av periodiske evalueringer ved ABI og JM.

Administrative arbeidsområder

Rapportering   Internkommunikasjon