English version
Thor Martin Verpeide Bakke

Thor Martin Verpeide Bakke

Kort om

Jeg jobber i studieadministrasjon ved SAM, institutt for handelshøyskolen og sosialfag. I hovedsak med eksamen tilknyttet bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon (første- og tredjeårsemner), samt fordypningsemnene til bachelorstudium i sosialt arbeid og barnevern, og enkelte valgemner på masterprogrammet i sosialfag. I tillegg jobber jeg med studentsaker og er verneombud for fakultetsadministrasjonen i P35. 

 

 

 

 

Administrative arbeidsområder

Timeplan   Studieveiledning   Klagesaker   Vernetjeneste   Canvas   Eksamen   Felles studentsystem FS