English version
Tone Gjerding

Tone Gjerding

Kort om

Jeg er studierådgiver og arbeider spesielt opp mot Institutt for offentlig administrasjon og ledelse (OAL) og da særlig masterstudiet i styring og ledelse.

Mine arbeidsoppgaver omfatter:
- administrasjon av studiesaker og oppfølging av studenter
- eksamen
- fritak og godskriving av utdanning
- tilrettelegging
- rapportering av studiekvalitet
- programplanarbeid
- opptak til enkeltemner for OAL
- nettarbeid
- administrativ koordinator for den årlige Fagkonferansen i styring og ledelse.

Utover dette, leder jeg en gruppe i Fakultetets studieadministrasjon, som jobber spesielt med studiestart. Jeg er også knyttet til Fakultetets prosjekt om "Hvordan få studentene til å lykkes", som særlig ser på studiestart og første studieår.
I tillegg behandler jeg søknader om selvvalgt bachelorgrad i kultur og samfunnsfag for Fakultetet.

Jeg jobber i team med seniorrådgiver Lene Skinstad https://www.hioa.no/tilsatt/lene og rådgiver Audun Westad https://www.hioa.no/tilsatt/audunwe

Administrative arbeidsområder

Studentinformasjon   Fellesgrader   Studieveiledning   Analyse   Regelverk   Alumni   Studiekvalitet   Læringsmiljø   Nettpublisering