English version
Tor Egil Kaasa

Tor Egil Kaasa

Kort om

Administrator av de to ph.d.-programmene ved fakultetet
Administrator for Forskerlinjen i Helsevitenskap
Opptak på ph.d.-programmene
Bistand til ph.d-kandidater, veiledere og fakultetets ledelse
Opplæringsdel til de to ph.d.-programmene (opptak, eksamen m.m.)
Doktorgradsmodulen i FS
Internasjonalisering på ph.d.