English version
Trine Ellekjær

Trine Ellekjær

Kort om

Cand.oecon., UiO, 1990 Som fakultetsdirektør har jeg ansvar for fakultetsadministrasjonens samlede virksomhet med oppgaver knyttet til økonomi, HR og organisasjonsutvikling, studieadministrative og forskningsadministrative oppgaver, oppdragsvirksomhet, beredskap, lederstøtte og kommunikasjon.