English version
Veslemøy Hollekim Skånlund

Veslemøy Hollekim Skånlund

Kort om

Ansvar for administrative oppgaver knyttet til bidrag- og oppdragsvirksomhet og livslang læring/EVU ved Institutt for estetiske fag.

Arbeidsoppgaver:

- Kursadministrasjon og praktisk organisering av etterutdanningskurs, kontakt med kursdeltakere, fagmiljø og samarbeidspartnere.
- Anbud og søknader om eksternfinansierte prosjekter i samarbeid med fagmiljøet.
- Administrativ oppfølging av eksternfinansierte prosjekter og oppdrag, kontakt med samarbeidspartnere og oppdragsgivere.
- Økonomioppfølging av prosjekter i samarbeid med økonomiseksjonen.

Administrative arbeidsområder

Etter- og videreutdanning (EVU)   Kurs   Oppdragsvirksomhet