English version
Vibeke Seland Ramm

Vibeke Seland Ramm

Kort om

Leder av område 2 «Faglig kvalitet, læringsmiljø og trivsel» i programmet Den gode studentopplevelsen
(DGS). Les mer om programmet her: https://uni.oslomet.no/dengodestudentopplevelsen/

Jeg sitter også i styringsgruppen til det nasjonale kompetansenettverket for studenters suksess i høyere utdanning. Les mer om nettverket her: https://nfye.w.uib.no/

Administrative arbeidsområder

Læringsmiljø   Studiekvalitet