English version
Vibeke Seland Ramm

Vibeke Seland Ramm

Kort om

Områdeleder for område 2 i programmet Den gode studentopplevelsen
(DGS): Faglig kvalitet, helse og trivsel. Prosjektleder for delprosjekt i DGS område 4: Fleksibelt utdanningstilbud. Les mer om programmet her: https://uni.oslomet.no/dengodestudentopplevelsen/

Jeg sitter også i styringsgruppen til det nasjonale kompetansenettverket for studenters suksess i høyere utdanning. Les mer om nettverket her: https://nfye.w.uib.no/

Administrative arbeidsområder

Læringsmiljø   Eksterne relasjoner   Etter- og videreutdanning (EVU)   Studiestart   Studiekvalitet