English version
Vibeke Seland Ramm

Vibeke Seland Ramm

Kort om

Involvert i arbeidet med tjenesteutvikling som metode, både på institusjonsnivå og i avdeling utdanning.

Medlem i Læringsmiljøutvalget (LMU) i perioden 2023-2025.  

 

Administrative arbeidsområder

Organisasjonsutvikling   Opplæring   Prosjektledelse