English version
Vibeke Seland Ramm

Vibeke Seland Ramm

Kort om

Leder av område 2 «Faglig kvalitet, læringsmiljø og trivsel» i det 4-årige strategiske programmet Den gode studentopplevelsen (DGS). Les mer om programmet her: https://uni.oslomet.no/dengodestudentopplevelsen/ 

På vegne av avdeling for utdanning er jeg gitt et ansvar for å etablere og koordinere en arbeidsgruppe som skal jobbe med å forbedre studentmiljøet på Kjeller.

 

Administrative arbeidsområder

Rapportering   Arrangementer   Organisasjonsutvikling   Opplæring   Prosjektledelse   Læringsmiljø   Studiekvalitet