English version
Vibeke Horn

Vibeke Horn

Kort om

- Hovedfag i kulturstudier supplert med studier i organisasjon og ledelse fra Universitet i Oslo (UiO).
- Partner og leder for tjenesten Kulturberedskap i kunnskaps- og konsulentbedriften Vipe AS (2003-2013).
- Prosjektleder for samarbeidsprosjekter mellom Innovasjon Norge, NHO, Barne- og likestillingsdepartementet og Vipe. Tema: mangfold og likestilling.
- Særskilt ansvarlig for kultur, velferd og mangfold ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).