English version
Winnie Joanna Greenwood Ormerod

Winnie Joanna Greenwood Ormerod

Kort om

Arbeidsområder: Prosjektleder for Akadmeisk dugnad, Prosjektleder for kompletterende utdanninger
Eksamensavvikling i Silurveien 2, tilrettelegging av eksamen
Henvendelser om eksamen kan sendes til eksamen@oslomet.no