English version
Wenche Larsen

Wenche Larsen

Kort om

Jeg jobber med kommunikasjon og språk. Hovedarbeidsområdet er informasjon til studenter og ansatte innen internasjonaliseringsfeltet.

Jeg er også avtaleforvalter for rammeavtale for oversettelse og språkvask. I tillegg oversetter jeg litt selv ved behov. Min oversettelseskompetanse er mellom norsk og engelsk.

Administrative arbeidsområder

Internasjonalisering   Oversettelse   Nettpublisering   Studentinformasjon   Rammeavtaler