Alle vil ha ein meir praktisk ungdomsskole, men kva betyr det?

Våren 2024 skal regjeringa legge fram ei stortingsmelding om utfordringar og moglege tiltak for 5.-10. trinn i skolen. Fleire etterlyser ein meir praktisk skole for elevane, men kva betyr dette?

Dette spørsmålet ser vi nærare på i seminaret.

Program kjem. Hald av datoen!