English version
Nærbildet av en barnehagelærer som holder et lite barn i hånda

Childlife 2024

Velkommen til den tredje internasjonale Childlife-konferansen. Vi inviterer til tre innholdsrike konferansedager i september 2024 med temaer inspirert av FNs bærekraftsmål.

Den tverrfaglige forskningsgruppa Childlife ved OsloMet forsker på barn og unge i og på tvers av ulike institusjonelle, sosiale og kulturelle kontekster.

I september 2024 arrangerer gruppa sin tredje internasjonale konferanse med anerkjente nasjonale og internasjonale bidragsytere. Konferansens hovedtema er barn og barns hverdagsliv og fokus på en mer bærekraftig fremtid.

Målgruppe

Konferansen er tverrfaglig og åpen for alle som er interessert i forskning på barn og unge, sammenhenger i deres hverdagsliv og om hvordan de samarbeider med ulike profesjonsutøvere, som barnehage- og grunnskolelærere, barnevernspedagoger og sosionomer, fysio- og ergoterapeuter og helsesykepleiere.

Se den engelske nettsiden for mer informasjon om årets hovedtalere og hvordan du kan sende inn abstracts. 

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...