Disputas: Astrid Heimer

Astrid Heimer disputerer med avhandlingen «Å gripe form for å begripe form. Konkret og abstrakt formforståelse».

Ph.d.-programmet i Kulturstudier har gleden av å invitere deg til Astrid Heimers digitale prøveforelesning og disputas. Hun skal forsvare avhandlingen «Å gripe form for å begripe form. Konkret og abstrakt formforståelse».

Astrid Heimer er kandidat ved ph.d.-programmet i kulturstudier ved USNs Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Hun er ansatt ved Institutt for produktdesign ved OsloMet som har finansiert hennes ph.d.-prosjekt.

Disputasen vil bli gjennomført som et digitalt arrangement på Zoom. Både prøveforelesningen og disputasen vil være åpne for alle interesserte via denne digitale løsningen. 

Les mer om disputasen på USN sine nettsider (usn.no)