English version

Disputas: Bruno Dzogovic

Bruno Dzogovic forsvarer sin avhandling i ingeniørvitenskap, “Customizable Network Slicing for 5G».

Tittel på prøveforelesning: “Energy efficiency concerns of 5G cloud computing infrastructure”

Komité

Følg med på webinar

Du kan følge med på Zoom (zoom.us).

 • Sammendrag

  I tillegg til nåværende 3G og 4G smarttelefoner med etterspørsel etter økende datahastigheter, mobilitet og dekning, forventes neste generasjons 5G-mobilsystem å kunne støtte milliarder av "Internet of Things" (IoT) -enheter som har forskjellige servicekvalitetskrav (QoS). 

  Vanligvis vil det være et stort antall primitive lavkompleksitet laveffektsenheter med massiv maskintypekommunikasjon (mMTC) som strømmålere, parkeringsmålere, faste eller bærbare enheter, som forskjellige sensorer. Videre vil det være ultra-pålitelige og lav latenskommunikasjonsenheter (URLLC) som brukes i prosessautomatisering og krever ultrahøy pålitelighet og svært lav latens. 

  Et annet bruksområde er det forbedrede mobilt bredbånd (eMBB), som omfatter det vanlige mobiltelefonabonnementet med forbedrede datahastigheter og tjenestekvalitet for abonnentene og til slutt V2X eller kjøretøy-til-alt -kommunikasjon som har som mål å gi tilkobling for fremtidens autonome transport.

  For å oppfylle forventningene er 5G-mobilsystemet avhengig av konseptet Network Slicing. I følge 3GPP er Network Slicing et konsept som tillater differensiert behandling avhengig av hvert kundekrav.

  Med kutting er det mulig for mobile nettverksoperatører (MNO) å betrakte kunder som tilhørende forskjellige leiertyper der hver av dem har forskjellige servicekrav som styrer når det gjelder hvilke skivetyper av hver leier som er kvalifisert til å bruke basert på servicenivåavtale (SLA) og abonnementer. 

  Mens 3GPP (3GPP) gir en mer nettverksfokusert definisjon som sier at "nettverksstykker kan variere for støttede funksjoner og optimalisering av nettverksfunksjoner" vedtar 5G Infrastructure Public Private Partnership (5G PPP) en forretningsorientert visning som mandikerer at "nettverksstykke er en sammensetning av tilstrekkelig konfigurerte nettverksfunksjoner, nettverksapplikasjoner og den underliggende skyinfrastrukturen (fysisk, virtuelle eller til og med emulerte ressurser, RAN-ressurser (Radio-Access Network) osv.), som er samlet sammen for å oppfylle kravene til et bestemt brukstilfelle, for eksempel båndbredde, ventetid, behandling og robusthet, kombinert med et forretningsformål.

  Faktisk er det ingen klar konsensus om hva en nettverksskive er og hvordan den kan etableres. Følgelig er det ganske usikkert at Network Slicing kan være "sølvkulen" som kan løse alle problemene og bane vei for en fremtidig 5G Cellular IoT.

  Dette forskningsarbeidet tar sikte på å belyse konseptet Network Slice, og avklare om det kan klare å levere alle sine løfter og oppfylle forventningene.