English version

Disputas: Joshua Alexander Burton

Joshua Alexander Burton vil forsvare sin avhandling “Testicular Germ Cell Tumour – RNA Biomarkers and Genetic Networks Related to Development ” for ph.d i helsevitenskap.

Gå til den engelske versjonen av nettsiden for å lese mer om prøveforelesning og disputas.