English version

Disputas: Carla Schenker

Carla Schenker disputerer for ph.d.-graden i ingeniørvitenskap.

Carla Schenker er ph.d.-student ved Fakultet for teknologi, kunst og design. Hun disputerer med avhandlingen: A Flexible Framework for Data Fusion Based on Coupled Matrix and Tensor Factorizations for Interpretable Pattern Discovery”.

Les mer om disputasen på den engelske versjonen av siden.