English version

Disputas: Gagan Chhabra

Gagan Chhabra disputerer for ph.d.-grada i sosialt arbeid og sosialpolitikk med avhandlinga "To ulike verder, men likevel like? Ein komparativ studie av funksjonshemma politiske reformer og sysselsetjingserfaringar hos unge vaksne med synshemming frå Noreg og India.”

Les meir om disputasen på den engelske nettsida. Du kjem dit ved å klikke på "English version" øvst på denne nettsida.