English version

Disputas: Lise Christine Gaudernack

Lise Christine Gaudernack vil forsvare sin avhandling “Prolonged labor among first time mothers – birth experience and interventions aiming at shorter labor duration” for ph.d i helsevitenskap.

Prøveforelesning

Kl. 10:00

Tittel: Management of the latent phase of labor and the implications for subsequent phases

Disputas

Kandidaten vil forsvare avhandlingen sin kl. 12:00

Bedømmelseskomiteen 

Disputasleder

Professor Kristin Halvorsen, OsloMet

Veiledere

 • Sammendrag av avhandlingen

  En intervensjon med sikte på en mer optimal bruk av intravenøst oxytocin som behandling av langsom fremgang i fødselen blant førstegangsfødende, resulterte i redusert forekomst og varighet av behandlingen.

  Intravenøst oxytocin så ut til å være assosiert med økt risiko for operativ vaginal fødsel.

  Langvarig fødsel var en risikofaktor for en negativ fødselsopplevelse i første fødsel. Langvarig fødsel førte ikke til et fremtidig ønske om å bli forløst med keisersnitt.

  Når vi sammenlignet den krampeløsende medisinen Buscopan med placebo (saltvann) fant vi ingen signifikant reduksjon i fødselsvarigheten. Det ble funnet en liten økning i mors puls og en reduksjon i postpartum blødning.

  Langvarig fødsel defineres ofte som aktiv fødsel med varighet mer enn 12 timer, regnet fra kvinnen har regelmessige rier, og livmorhalsen er 4 cm åpen, til barnet er født.

  Langvarige fødsler kan føre til økt forekomst av negativ opplevelse, operativ fødsel, større mengder blødninger, større fødselsrifter, infeksjoner og innleggelse på nyfødtavdeling.

  Behandling med oksytocin

  Omtrent 10 prosent av norske førstegangsfødende opplever langvarig fødsel. Et mye større antall, omtrent 45 prosent, vil oppleve langsom fremgang i fødselen, noe som ubehandlet kan føre til langvarig fødsel.

  Omtrent 45 prosent av førstegangsfødende blir behandlet med medikamentet oksytocin, gitt som intravenøst drypp, for å gjøre riene sterkere. Denne behandlingen brukes ikke alltid i samsvar med retningslinjene.

  Noen ganger gis det uten at fødselen går sakte, i andre tilfeller gis den ikke til tross for langsom fremgang.

  Behandlingen kan gi bivirkninger. Overstimulering, som forårsaker for hyppige rier, er den mest alvorlige. I sjeldne tilfeller kan dette påvirke fosterets hjerterytme, og føre til operativ fødsel.

  Oxytocin er også et hormon som alle har naturlig. Under fødselen spiller dette hormonet en viktig rolle ved å sikre effektive sammentrekninger og god fremgang.

  Dersom forholdene er optimale for at mor skal produsere sitt eget oxytocin, vil behovet for legemidlet oksytocin være mindre. Å være avslappet, ikke tenke på omverdenen, er den optimale måten for en fødende kvinne å få tilgang til sitt naturlige oxytocin.

  Justere for andre faktorer

  Når man undersøker sammenhenger mellom for eksempel langvarig fødsel og negativ fødselsopplevelse, bør man justere for andre faktorer som kan bidra til slike sammenhenger, for eksempel keisersnitt. Dette har ikke alltid vært gjort i tidligere forskning.

  I våre studier utførte vi imidlertid slike justeringer. Den eneste forskningsmetoden for å fastslå en sann effekt av en behandling er et såkalt eksperimentelt design.

  Vår tredje studie hadde et slikt design, det vil si en RCT (Randomized Controlled Trial). Studien inkluderte førstegangsfødende kvinner som viste tidlige tegn på langsom fremgang i fødselen, 250 deltakere ble randomisert til å motta enten én intravenøs dose på 1 ml Buscopan 20 mg/ml eller 1 ml saltvannsoppløsning.

  Ytterligere forskning er nødvendig for å identifisere alternative tiltak for å behandle langsom fremgang i fødselen, med færre bivirkninger enn syntetisk oxytocin.

  Buscopan kan trygt brukes under fødsel. Vi anbefaler at det gjennomføres nye studier som vurderer større doser enn i vår studie, eller gjentatte doser for de som opplever langvarig fødsel.

  Økt fokus bør være på å optimalisere fødende kvinners naturlige oxytocin-nivå. Dette er en av jordmors viktigste oppgaver under fødselen.

Kontakt

Laster inn ...